جنایاتی که آمریکا به اسم مبارزه با تروریسم در سوریه مرتکب شد
Admin چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ 2 هفته قبل

جنایاتی که آمریکا به اسم مبارزه با تروریسم در سوریه مرتکب شد

گروه سیاسی ـ سـوریه از سـال ۲۰۱۱ صحنـه  ناآرامی‌هـای مرگ بـار و جنایـات متعـدد بوده اسـت. جنگ داخلی سـوریه که بیش از ۶ سـال از شـروع آن می گذرد، اکنون به یکـی از مناقشـات پیچیـده در منطقـه خاورمیانـه مبدل شـده که وجـود بازیگران خارجـی بـا منافـع متضـاد بـا یکدیگـر در آن، وضعیـت ایـن کشـور را […]

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

آخرین اخبار

سایت ها

تبلیغات بابادی تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات